Excel függvények szövegműveletekhez

Estimated read time 1 min read

Az Excel függvények szövegműveletekhez teljes listáját összeszedtük:


FüggvényLeírás
ASC függvénySzöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.
BAHTSZÖVEG függvénySzámot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.
KARAKTER függvényA kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
TISZTÍT függvényA szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.
KÓD függvényKarakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
FŰZ függvényTöbb tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.
ÖSSZEFŰZ függvényTöbb szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.
KBKK függvényA félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.
FORINT függvénySzámot pénznem formátumú szöveggé alakít át.
AZONOS függvényMegvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvényKarakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
FIX függvénySzámot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.
BAL és BAL2 függvénySzövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.
HOSSZ és HOSSZ2 függvénySzöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
KISBETŰ függvénySzöveget kisbetűssé alakít át.
KÖZÉP és KÖZÉP2 függvényA szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
SZÁMÉRTÉK függvénySzöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.
FONETIKUS függvénySzöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.
TNÉV függvénySzöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.
CSERE és CSERE2 függvényA szövegen belül karaktereket cserél.
SOKSZOR függvényMegadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
JOBB és JOBB2 függvénySzövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvényKarakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
HELYETTE függvénySzövegben adott karaktereket másikra cserél.
T függvényArgumentumát szöveggé alakítja át.
SZÖVEG függvénySzámértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvényKombinálja több tartomány és/vagy karakterlánc szövegtartalmát, és lehetővé teszi egy elválasztó megadását, melyet a program a kombináláskor az egyes szövegértékek közé helyez. Ha az elválasztó üres szöveg, akkor a függvény elválasztás nélkül fűzi össze a tartományokat.
KIMETSZ függvényA szövegből eltávolítja a szóközöket.
UNIKARAKTER függvényA megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.
UNICODE függvényA szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.
NAGYBETŰS függvénySzöveget nagybetűssé alakít át.
ÉRTÉK függvénySzöveget számmá alakít át.

Forrás: Microsoft.com