Excel kisokos – Excel függvények A-tól Z-ig

Excel kisokos

Excel függvények A-tól Z-ig – a teljes lista egyben:

Az Excel függvények segítségével munkafüzeteknek nevezett számolótáblák hozhatók létre, amelyeken a felhasználó formázott adatokat helyezhet el. Az adatok alapján végezhetőek számítások, készíthető rájuk alapozva számos típusú diagram, illetve kimutatás.


Függvény neveTípus és leírás
AB.ÁTLAG függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
AB.SZÓRÁS függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
AB.MIN függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
AB.VAR függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.
AB.SZÓRÁS2 függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
AB.VAR2 függvényAdatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.
AB.MAX függvényAdatbázis:    A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
AB.SZORZAT függvényAdatbázis:    Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
AB.MEZŐ függvényAdatbázis:    Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
AB.DARAB2 függvényAdatbázis:    Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.
AB.DARAB függvényAdatbázis:    Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
AB.SZUM függvényAdatbázis:    Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.
Excel 2013Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.
EUROCONVERT függvényBővítményekkel telepített és automatizálási:    A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.
KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ függvényBővítményekkel telepített és automatizálási:    A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.
HÍVÁS függvényBővítményekkel telepített és automatizálási:    Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja.
SQL.REQUEST függvényBővítményekkel telepített és automatizálási:    Külső adatforráshoz kapcsolódik, és egy munkalapról futtat lekérdezést, majd az eredményeket tömbként adja vissza. Használatához nincs szükség makróírásra.
KALK.MUNKANAP.INTL függvényDátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.
ISO.HÉT.SZÁMA függvényDátum és idő:    Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül.
DÁTUMTÓLIG függvényDátum és idő:    Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki. Ez a függvény a kor kiszámításához használt képletekben hasznos.
NAPOK függvényDátum és idő:    Két dátum közötti napok számát adja eredményül.
DÁTUM függvényDátum és idő:    Adott dátum dátumértékét adja eredményül.
KALK.MUNKANAP függvényDátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
KALK.DÁTUM függvényDátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
HÓNAP.UTOLSÓ.NAP függvényDátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
IDŐ függvényDátum és idő:    Adott időpont időértékét adja meg.
TÖRTÉV függvényDátum és idő:    Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.
MA függvényDátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.
MOST függvényDátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
HÉT.NAPJA függvényDátum és idő:    Dátumértéket a hét napjává alakít át.
NAP függvényDátum és idő:    Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.
ÉV függvényDátum és idő:    Dátumértéket évvé alakít át.
HÓNAP függvényDátum és idő:    Dátumértéket hónappá alakít át.
MPERC függvényDátum és idő:    Időértéket másodperccé alakít át.
ÓRA függvényDátum és idő:    Időértéket órává alakít át.
PERCEK függvényDátum és idő:    Időértéket perccé alakít.
NAP360 függvényDátum és idő:    Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
ÖSSZ.MUNKANAP függvényDátum és idő:    Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvényDátum és idő:    Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.
DÁTUMÉRTÉK függvényDátum és idő:    Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
IDŐÉRTÉK függvényDátum és idő:    Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.
HÉT.SZÁMA függvényDátum és idő:    Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
LAPOK függvényInformációs:    A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül.
LAP függvényInformációs:    A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg.
KÉPLET függvényInformációs:    IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat.
INFÓ függvényInformációs:    A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
S függvényInformációs:    Argumentumának értékét számmá alakítja.
TÍPUS függvényInformációs:    Az érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.
CELLA függvényInformációs:    Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.
HIBA.TÍPUS függvényInformációs:    Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
HIÁNYZIK függvényInformációs:    Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
PÁRATLANE függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.
PÁROSE függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.
NINCS függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.
HIVATKOZÁS függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.
LOGIKAI függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.
NEM.SZÖVEG függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.
SZÁM függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték szám.
SZÖVEG.E függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.
ÜRES függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték üres.
HIBA.E függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
HIBÁS függvényInformációs:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.
KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvényKeresési és hivatkozási:    A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.
KOCKA.TAG.TUL függvényKocka:    A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.
KOCKA.FŐTELJMUT függvényKocka:    Egy fő teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, a nevet és a tulajdonságot megjeleníti a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek – ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom –, egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.
KOCKA.HALM.DB függvényKocka:    Egy halmaz elemszámát adja eredményül.
KOCKA.HALM.ELEM függvényKocka:    Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.
KOCKA.ÉRTÉK függvényKocka:    Kockából összesített értéket ad eredményül.
KOCKA.TAG függvényKocka:    Kockahierachia tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.
KOCKA.HALM függvényKocka:    Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.
BÉTA.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BINOM.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
INVERZ.GAMMA függvényKompatibilitási:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMA.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.KHI függvényKompatibilitási:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
KHI.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
KOVAR függvényKompatibilitási:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOG.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
NEGBINOM.ELOSZL függvényKompatibilitási:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.INVERZ függvényKompatibilitási:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORM.ELOSZL függvényKompatibilitási:    A normális eloszlás értékét számítja ki.
POISSON függvényKompatibilitási:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.STNORM függvényKompatibilitási:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
STNORMELOSZL függvényKompatibilitási:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
T.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.T függvényKompatibilitási:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
T.PRÓBA függvényKompatibilitási:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
INVERZ.BÉTA függvényKompatibilitási:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
Z.PRÓBA függvényKompatibilitási:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
EXP.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS függvényKompatibilitási:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.PRÓBA függvényKompatibilitási:    Az F-próba értékét adja eredményül.
KRITBINOM függvényKompatibilitási:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
KVARTILIS függvényKompatibilitási:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
MÓDUSZ függvényKompatibilitási:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
SZÁZALÉKRANG függvényKompatibilitási:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
SZÓRÁSP függvényKompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁS függvényKompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.
MEGBÍZHATÓSÁG függvényKompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
WEIBULL függvényKompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARP függvényKompatibilitási:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
PADLÓ függvényKompatibilitási:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
PERCENTILIS függvényKompatibilitási:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
KHI.PRÓBA függvényKompatibilitási:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
SORSZÁM függvényKompatibilitási:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
VAR függvényKompatibilitási:    Minta alapján becslést ad a varianciára.
XVAGY függvényLogikai:    Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza.
HAELSŐIGAZ függvényLogikai:    Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.
ÁTVÁLT függvényLogikai:    Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható.
HAHIÁNYZIK függvényLogikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza.
HAMIS függvényLogikai:    A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
NEM függvényLogikai:    Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
IGAZ függvényLogikai:    Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.
VAGY függvényLogikai:    Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.
ÉS függvényLogikai:    Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
HA függvényLogikai:    Logikai vizsgálatot hajt végre.
HAHIBA függvényLogikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.
KOMBINÁCIÓK.ISM függvényMatematikai és trigonometriai:   
MMÁTRIX függvényMatematikai és trigonometriai:    A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.
TIZEDES függvényMatematikai és trigonometriai:    Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.
ARCCOTH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.
ARCCOT függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.
COT függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
CSCH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
CSC függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekánsát adja eredményül.
COTH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög kotangens hiperbolikuszát adja eredményül.
SECH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
SEC függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög szekánsát adja eredményül.
PADLÓ.MAT függvényMatematikai és trigonometriai:    Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.
ARAB függvényMatematikai és trigonometriai:    Római számot arab számmá alakít át.
GYÖKPI függvényMatematikai és trigonometriai:    A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
TÖBBSZ.KEREKÍT függvényMatematikai és trigonometriai:    A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
LKT függvényMatematikai és trigonometriai:    A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LKO függvényMatematikai és trigonometriai:    A legnagyobb közös osztót adja eredményül.
SZUMHA függvényMatematikai és trigonometriai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZORZATÖSSZEG függvényMatematikai és trigonometriai:    A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
PI függvényMatematikai és trigonometriai:    A pi matematikai állandót adja vissza.
ATANH függvényMatematikai és trigonometriai:    A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
KOMBINÁCIÓK függvényMatematikai és trigonometriai:    Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
NÉGYZETÖSSZEG függvényMatematikai és trigonometriai:    Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SZORZAT függvényMatematikai és trigonometriai:    Argumentumai szorzatát számítja ki.
KITEVŐ függvényMatematikai és trigonometriai:    Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
VÉL függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
KVÓCIENS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy hányados egész részét adja eredményül.
LOG10 függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
ABS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
LOG függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
HATVÁNY függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
ARCCOS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ARCSIN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ARCTAN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz tangensét számítja ki.
FAKTDUPLA függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
ELŐJEL függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám előjelét adja meg.
FAKT függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám faktoriálisát számítja ki.
ACOSH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ASINH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
COSH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
COS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinuszát számítja ki.
MARADÉK függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
GYÖK függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
SINH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
TANH függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
TAN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám tangensét számítja ki.
LN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.
PLAFON.MAT függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.
PLAFON függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
ISO.PLAFON függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
PLAFON.PONTOS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.
PADLÓ.PONTOS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.
PÁRATLAN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PÁROS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
ALAP függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.
KEREKÍTÉS függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
CSONK függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot egésszé csonkít.
KEREK.FEL függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
INT függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
KEREK.LE függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
RÓMAI függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
SIN függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy szög szinuszát számítja ki.
MDETERM függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.
INVERZ.MÁTRIX függvényMatematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.
RADIÁN függvényMatematikai és trigonometriai:    Fokot radiánná alakít át.
SORÖSSZEG függvényMatematikai és trigonometriai:    Hatványsor összegét adja eredményül.
MSZORZAT függvényMatematikai és trigonometriai:    Két tömb mátrixszorzatát adja meg.
SZUMXBŐLY2 függvényMatematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
SZUMX2BŐLY2 függvényMatematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SZUMX2MEGY2 függvényMatematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
ÖSSZESÍT függvényMatematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.
RÉSZÖSSZEG függvényMatematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
VÉLETLEN.KÖZÖTT függvényMatematikai és trigonometriai:    Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
SZUM függvényMatematikai és trigonometriai:    Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
FOK függvényMatematikai és trigonometriai:    Radiánt fokká alakít át.
SZORHÁNYFAKT függvényMatematikai és trigonometriai:    Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
SZUMHATÖBB függvényMatematikai és trigonometriai:    Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.
ARCTAN2 függvényMatematikai és trigonometriai:    X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
KÉPLETSZÖVEG függvényMátrix:    Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet.
OSZLOPOK függvényMátrix:    A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
FKERES függvényMátrix:    A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.
VKERES függvényMátrix:    A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.
CÍM függvényMátrix:    A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
OSZLOP függvényMátrix:    Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
SOROK függvényMátrix:    Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.
SOR függvényMátrix:    Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
TRANSZPONÁLÁS függvényMátrix:    Egy tömb transzponáltját adja eredményül.
VÁLASZT függvényMátrix:    Értékek listájából választ ki egy elemet.
HIPERHIVATKOZÁS függvényMátrix:    Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
TERÜLET függvényMátrix:    Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.
HOL.VAN függvényMátrix:    Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
ELTOLÁS függvényMátrix:    Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
INDIREKT függvényMátrix:    Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.
INDEX függvényMátrix:    Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
VIA függvényMátrix:    Valós idejű adatokat keres vissza egy, a COM automatizálást támogató programból.
KERES függvényMátrix:    Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
BIT.ÉS függvényMűszaki:    A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.
BIT.VAGY függvényMűszaki:    A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.
BIT.BAL.ELTOL függvényMűszaki:    Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.
BIT.JOBB.ELTOL függvényMűszaki:    Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.
BIT.XVAGY függvényMűszaki:    Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.
KÉPZ.CSCH függvényMűszaki:    Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.CSC függvényMűszaki:    Komplex szám koszekánsát adja eredményül.
KÉPZ.COT függvényMűszaki:    Komplex szám kotangensét adja eredményül.
KÉPZ.SECH függvényMűszaki:    Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.SEC függvényMűszaki:    Komplex szám szekánsát adja eredményül.
KÉPZ.SINH függvényMűszaki:    Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.TAN függvényMűszaki:    Komplex szám tangensét adja eredményül.
HIBAF függvényMűszaki:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAF.PONTOS függvényMűszaki:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.
BESSELJ függvényMűszaki:    A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
HIBAF.KOMPLEMENTER függvényMűszaki:    A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
BESSELK függvényMűszaki:    A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
KÉPZ.ARGUMENT függvényMűszaki:    A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
KÉPZ.EXP függvényMűszaki:    Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.
BESSELI függvényMűszaki:    Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvényMűszaki:    Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.
BESSELY függvényMűszaki:    Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvényMűszaki:    Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
DELTA függvényMűszaki:    Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
BIN.DEC függvényMűszaki:    Bináris számot decimálissá alakít át.
BIN.HEX függvényMűszaki:    Bináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN.OKT függvényMűszaki:    Bináris számot oktálissá alakít át.
DEC.BIN függvényMűszaki:    Decimális számot binárissá alakít át.
DEC.HEX függvényMűszaki:    Decimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC.OKT függvényMűszaki:    Decimális számot oktálissá alakít át.
HEX.BIN függvényMűszaki:    Hexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX.DEC függvényMűszaki:    Hexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX.OKT függvényMűszaki:    Hexadecimális számot oktálissá alakít át.
KÉPZ.HÁNYAD függvényMűszaki:    Két komplex szám hányadosát adja eredményül.
KÉPZ.KÜL függvényMűszaki:    Két komplex szám különbségét adja eredményül.
KÉPZ.ABSZ függvényMűszaki:    Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
KÉPZ.HATV függvényMűszaki:    Komplex szám hatványát adja eredményül.
KÉPZETES függvényMűszaki:    Komplex szám képzetes részét adja eredményül.
KÉPZ.LOG2 függvényMűszaki:    Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.KONJUGÁLT függvényMűszaki:    Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
KÉPZ.COSH függvényMűszaki:    Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.COS függvényMűszaki:    Komplex szám koszinuszát adja eredményül.
KÉPZ.GYÖK függvényMűszaki:    Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
KÉPZ.SIN függvényMűszaki:    Komplex szám szinuszát adja eredményül.
KÉPZ.LN függvényMűszaki:    Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.LOG10 függvényMűszaki:    Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.VALÓS függvényMűszaki:    Komplex szám valós részét adja eredményül.
KÉPZ.ÖSSZEG függvényMűszaki:    Komplex számok összegét adja eredményül.
KÉPZ.SZORZAT függvényMűszaki:    Komplex számok szorzatát adja eredményül.
KONVERTÁLÁS függvényMűszaki:    Mértékegységeket vált át.
OKT.BIN függvényMűszaki:    Oktális számot binárissá alakít át.
OKT.DEC függvényMűszaki:    Oktális számot decimálissá alakít át.
OKT.HEX függvényMűszaki:    Oktális számot hexadecimálissá alakít át.
KOMPLEX függvényMűszaki:    Valós és képzetes részből komplex számot képez.
MR függvényPénzügyi:    Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.
KAMATÉRZ.PER függvényPénzügyi:    Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.
LRÉSZLETKAMAT függvényPénzügyi:    A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.
MEGTÉRÜLÉS függvényPénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.
BMR függvényPénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
ELTÉRŐ.EHOZAM függvényPénzügyi:    A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UHOZAM függvényPénzügyi:    A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
KJÉ függvényPénzügyi:    A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvényPénzügyi:    A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
SZELVÉNYSZÁM függvényPénzügyi:    A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvényPénzügyi:    A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
SZELVÉNYIDŐ függvényPénzügyi:    A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvényPénzügyi:    A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.
KAMATRÁTA függvényPénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
KAPOTT függvényPénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvényPénzügyi:    A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.
PER.SZÁM függvényPénzügyi:    A törlesztési időszakok számát adja meg.
RÉSZLET függvényPénzügyi:    A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvényPénzügyi:    Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.
ÉRTÉKCSÖKK függvényPénzügyi:    Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.
NÉVLEGES függvényPénzügyi:    Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
TÉNYLEGES függvényPénzügyi:    Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
MÉ függvényPénzügyi:    Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.
JBÉ függvényPénzügyi:    Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.
NMÉ függvényPénzügyi:    Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
MKAMATÉRZ függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
KJEGY.ÁR függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.
ÁR.LESZÁM függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.EÁR függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UÁR függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ÁR.LEJÁRAT függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
ÁR függvényPénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
FORINT.DEC függvényPénzügyi:    Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
RÁTA függvényPénzügyi:    Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.
LESZÁM függvényPénzügyi:    Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
KCS2 függvényPénzügyi:    Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
KCSA függvényPénzügyi:    Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
RRÉSZLET függvényPénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a kamattörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.
PRÉSZLET függvényPénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.
ÖSSZES.KAMAT függvényPénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvényPénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
KJEGY.HOZAM függvényPénzügyi:    Kincstárjegy hozamát adja eredményül.
KJEGY.EGYENÉRT függvényPénzügyi:    Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.
HOZAM.LEJÁRAT függvényPénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.
LEJÁRATI.KAMAT függvényPénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
HOZAM.LESZÁM függvényPénzügyi:    Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
KAMATÉRZ függvényPénzügyi:    Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
IDŐSZAKI.KAMAT függvényPénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
HOZAM függvényPénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
ÉCSRI függvényPénzügyi:    Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.
LCSA függvényPénzügyi:    Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
ÉSZÖ függvényPénzügyi:    Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
FORINT.TÖRT függvényPénzügyi:    Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
XBMR függvényPénzügyi:    Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNJÉ függvényPénzügyi:    Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
GAMMA függvényStatisztikai:    A gamma-függvény értékét adja eredményül.
MAXHA függvényStatisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.
MINHA függvényStatisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.
FI függvényStatisztikai:    A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvényStatisztikai:    Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.
VARIÁCIÓK.ISM függvényStatisztikai:    Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.
ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvényStatisztikai:    Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.
FERDESÉG.P függvényStatisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.
ELŐREJELZÉS.ESIM függvényStatisztikai:    Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójával jövőbeli értékeket ad eredményül.
ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvényStatisztikai:    Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.
ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvényStatisztikai:    Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.
BÉTA.ELOSZL függvényStatisztikai:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ függvényStatisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
BINOM.ELOSZL függvényStatisztikai:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
INVERZ.FISHER függvényStatisztikai:    A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
GAMMA.INVERZ függvényStatisztikai:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMA.ELOSZL függvényStatisztikai:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GYAKORISÁG függvényStatisztikai:    A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.
HIPGEOM.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvényStatisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvényStatisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
KOVARIANCIA.S függvényStatisztikai:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
LIN.ILL függvényStatisztikai:    A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LOGNORM.INVERZ függvényStatisztikai:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOGNORM.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
ÁTLAGHATÖBB függvényStatisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
ÁTLAGHA függvényStatisztikai:    A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
NEGBINOM.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
INVERZ.NORM függvényStatisztikai:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORM.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A normális eloszlás értékét számítja ki.
PEARSON függvényStatisztikai:    A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
POISSON.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
METSZ függvényStatisztikai:    A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
NORM.S.INVERZ függvényStatisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAUSS függvényStatisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.
NORM.S.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
KOVARIANCIA.M függvényStatisztikai:    A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.
T.ELOSZLÁS.JOBB függvényStatisztikai:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
T.INVERZ.2SZ függvényStatisztikai:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
T.ELOSZL függvényStatisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.ELOSZLÁS.2SZ függvényStatisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.INVERZ függvényStatisztikai:    A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.
T.PRÓB függvényStatisztikai:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
WEIBULL.ELOSZLÁS függvényStatisztikai:    A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
GAMMALN függvényStatisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GAMMALN.PONTOS függvényStatisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
BÉTA.INVERZ függvényStatisztikai:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
MEDIÁN függvényStatisztikai:    Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
VARIÁCIÓK függvényStatisztikai:    Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
VALÓSZÍNŰSÉG függvényStatisztikai:    Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
ÁTLAGA függvényStatisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAG függvényStatisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki.
HARM.KÖZÉP függvényStatisztikai:    Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
MÉRTANI.KÖZÉP függvényStatisztikai:    Argumentumai mértani középértékét számítja ki.
KVARTILIS.KIZÁR függvényStatisztikai:    Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).
LOG.ILL függvényStatisztikai:    Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
ÁTL.ELTÉRÉS függvényStatisztikai:    Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
MIN2 függvényStatisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MIN függvényStatisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.
MAXA függvényStatisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MAX függvényStatisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
SQ függvényStatisztikai:    Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
Z.PRÓB függvényStatisztikai:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
EXP.ELOSZL függvényStatisztikai:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZL függvényStatisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS.JOBB függvényStatisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.
F.INVERZ függvényStatisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.INVERZ.JOBB függvényStatisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
INVERZ.F függvényStatisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.PRÓB függvényStatisztikai:    Az F-próba értékét adja eredményül.
ELŐREJELZÉS függvényStatisztikai:    Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.
BINOM.INVERZ függvényStatisztikai:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
CSÚCSOSSÁG függvényStatisztikai:    Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
KICSI függvényStatisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
NAGY függvényStatisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
RÉSZÁTLAG függvényStatisztikai:    Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.
KVARTILIS.TARTALMAZ függvényStatisztikai:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
MÓDUSZ.EGY függvényStatisztikai:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
FERDESÉG függvényStatisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvényStatisztikai:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
BINOM.ELOSZL.TART függvényStatisztikai:    Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.
MEREDEKSÉG függvényStatisztikai:    Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
STHIBAYX függvényStatisztikai:    Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
SZÓRÁSPA függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓR.S függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSA függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓR.M függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
MEGBÍZHATÓSÁG.T függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.
VARPA függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VAR.S függvényStatisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
PERCENTILIS.KIZÁR függvényStatisztikai:    Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.
DARABÜRES függvényStatisztikai:    Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABHATÖBB függvényStatisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.
DARABTELI függvényStatisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
PERCENTILIS.TARTALMAZ függvényStatisztikai:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
MÓDUSZ.TÖBB függvényStatisztikai:    Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvényStatisztikai:    Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).
NÖV függvényStatisztikai:    Exponenciális regresszió alapján ad becslést.
FISHER függvényStatisztikai:    Fisher-transzformációt hajt végre.
KHINÉGYZET.PRÓBA függvényStatisztikai:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
KORREL függvényStatisztikai:    Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
RNÉGYZET függvényStatisztikai:    Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
RANG.ÁTL függvényStatisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RANG.EGY függvényStatisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
TREND függvényStatisztikai:    Lineáris trend értékeit számítja ki.
DARAB2 függvényStatisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARAB függvényStatisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
VARA függvényStatisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VAR.M függvényStatisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára.
NORMALIZÁLÁS függvényStatisztikai:    Normalizált értéket ad eredményül.
UNIKARAKTER függvénySzöveg:    A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.
UNICODE függvénySzöveg:    A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.
SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvénySzöveg:    Kombinálja több tartomány és/vagy karakterlánc szövegtartalmát, és lehetővé teszi egy elválasztó megadását, amelyet a program a kombináláskor az egyes szövegértékek közé helyez. Ha az elválasztó üres szöveg, akkor a függvény elválasztás nélkül fűzi össze a tartományokat.
FŰZ függvénySzöveg:    Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.
JIS függvénySzöveg:    A félszélességű (egybájtos) karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja egy karakterláncban.
KBKK függvénySzöveg:    A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.
KARAKTER függvénySzöveg:    A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
KÖZÉP és KÖZÉP2 függvénySzöveg:    A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
KIMETSZ függvénySzöveg:    A szövegből eltávolítja a szóközöket.
TISZTÍT függvénySzöveg:    A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.
CSERE és CSERE2 függvénySzöveg:    A szövegen belül karaktereket cserél.
T függvénySzöveg:    Argumentumát szöveggé alakítja át.
KÓD függvénySzöveg:    Karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvénySzöveg:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvénySzöveg:    Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
SOKSZOR függvénySzöveg:    Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
AZONOS függvénySzöveg:    Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
SZÖVEG függvénySzöveg:    Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
FORINT függvénySzöveg:    Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.
FIX függvénySzöveg:    Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.
BAHTSZÖVEG függvénySzöveg:    Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.
FONETIKUS függvénySzöveg:    Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.
HOSSZ és HOSSZ2 függvénySzöveg:    Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
TNÉV függvénySzöveg:    Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.
ASC függvénySzöveg:    Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.
HELYETTE függvénySzöveg:    Szövegben adott karaktereket másikra cserél.
KISBETŰ függvénySzöveg:    Szöveget kisbetűssé alakít át.
SZÁMÉRTÉK függvénySzöveg:    Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.
NAGYBETŰS függvénySzöveg:    Szöveget nagybetűssé alakít át.
ÉRTÉK függvénySzöveg:    Szöveget számmá alakít át.
BAL és BAL2 függvénySzöveg:    Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.
JOBB és JOBB2 függvénySzöveg:    Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
ÖSSZEFŰZ függvénySzöveg:    Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.
WEBSZOLGÁLTATÁS függvényWeb:    Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból.
URL.KÓDOL függvényWeb:    Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül.
XMLSZŰRÉS függvényWeb:    Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával.

 

TOVÁBBI EXCEL TIPPEK >>


 

Forrás: Microsoft.com

Még szintén érdekelhet...