Matematikai és trigonometriai excel függvények

Matematikai excel függvények

A Matematikai és trigonometriai excel függvények teljes listáját összeszedtük neked:


FüggvényLeírás
ABS függvényEgy szám abszolút értékét adja eredményül.
ARCCOS függvényEgy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSH függvényEgy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCCOT függvényEgy szám arkusz kotangensét számítja ki.
ARCCOTH függvényEgy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.
ÖSSZESÍT függvényLista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.
ARAB függvényRómai számot arab számmá alakít át.
ARCSIN függvényEgy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINH függvényEgy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCTAN függvényEgy szám arkusz tangensét számítja ki.
ARCTAN2 függvényX és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANH függvényA szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
ALAP függvényEgy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.
PLAFON függvényEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
PLAFON.MAT függvényEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.
PLAFON.PONTOS függvényEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.
KOMBINÁCIÓK függvényAdott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
KOMBINÁCIÓK.ISM függvényAdott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.
COS függvényEgy szám koszinuszát számítja ki.
COSH függvényEgy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
COT függvényEgy szög kotangensét adja eredményül.
COTH függvényEgy szám kotangens hiperbolikuszát számítja ki.
CSC függvényEgy szög koszekánsát adja eredményül.
CSCH függvényEgy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
TIZEDES függvényDecimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.
FOK függvényRadiánt fokká alakít át.
PÁROS függvényEgy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
KITEVŐ függvényAz e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
FAKT függvényEgy szám faktoriálisát számítja ki.
FAKTDUPLA függvényEgy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
PADLÓ függvényEgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
PADLÓ.MAT függvényLefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.
PADLÓ.PONTOS függvényEgy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére. A szám előjelétől függetlenül a számot lefelé kerekíti.
LKO függvényA legnagyobb közös osztót adja eredményül.
INT függvényEgy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
ISO.PLAFON függvényEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
LKT függvényA legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LN függvényEgy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOG függvényEgy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10 függvényEgy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
MDETERM függvényEgy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.
INVERZ.MÁTRIX függvényEgy tömb mátrixinverzét adja eredményül.
MSZORZAT függvényKét tömb mátrixszorzatát adja meg.
MARADÉK függvényEgy szám osztási maradékát adja eredményül.
TÖBBSZ.KEREKÍT függvényA kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
SZORHÁNYFAKT függvénySzámhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
MMÁTRIX függvényA megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.
PÁRATLAN függvényEgy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PI függvényA pi matematikai állandót adja vissza.
HATVÁNY függvényEgy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT függvényArgumentumai szorzatát számítja ki.
KVÓCIENS függvényEgy hányados egész részét adja eredményül.
RADIÁN függvényFokot radiánná alakít át.
VÉL függvényEgy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
VÉLETLEN.KÖZÖTT függvényMegadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
RÓMAI függvényEgy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
KEREKÍTÉS függvényEgy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREK.LE függvényEgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREK.FEL függvényEgy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
SEC függvényEgy szög szekánsát adja eredményül.
SECH függvényEgy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
SORÖSSZEG függvényHatványsor összegét adja eredményül.
ELŐJEL függvényEgy szám előjelét adja meg.
SIN függvényEgy szög szinuszát számítja ki.
SINH függvényEgy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
GYÖK függvényEgy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
GYÖKPI függvényA (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
RÉSZÖSSZEG függvényLista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM függvényÖsszeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA függvényA megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHATÖBB függvényTöbb megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.
SZORZATÖSSZEG függvényA megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
NÉGYZETÖSSZEG függvényArgumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SZUMX2BŐLY2 függvényKét tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SZUMX2MEGY2 függvényKét tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
SZUMXBŐLY2 függvényKét tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
TAN függvényEgy szám tangensét számítja ki.
TANH függvényEgy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
CSONK függvényEgy számot egésszé csonkít.

Forrás: Microsoft.com

Még szintén érdekelhet...