Pénzügyi excel függvények

Estimated read time 1 min read

A Pénzügyi excel függvények teljes listáját összeszedtük:

 


A Pénzügyi excel függvények teljes listája

IDŐSZAKI.KAMAT függvényPeriodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
LEJÁRATI.KAMAT függvényLejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvényÁllóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.
ÉRTÉKCSÖKK függvényAz egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvényA szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.
SZELVÉNYIDŐ függvényA kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvényA kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvényA kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.
SZELVÉNYSZÁM függvényA kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvényA kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
ÖSSZES.KAMAT függvényKét fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvényKét fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
KCS2 függvényEszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
KCSA függvényEszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
LESZÁM függvényÉrtékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
FORINT.DEC függvényEgy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
FORINT.TÖRT függvényTizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
KAMATÉRZ függvényPeriodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
TÉNYLEGES függvényAz éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
JBÉ függvényBefektetés jövőbeli értékét számítja ki.
KJÉ függvényA kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.
KAMATRÁTA függvényA lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
RRÉSZLET függvényHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
BMR függvényA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
LRÉSZLETKAMAT függvényA befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.
MKAMATÉRZ függvényEgy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
MEGTÉRÜLÉS függvényA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.
NÉVLEGES függvényAz éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
PER.SZÁM függvényA törlesztési időszakok számát adja meg.
NMÉ függvényBefektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
ELTÉRŐ.EÁR függvényEgy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.EHOZAM függvényA futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UÁR függvényEgy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ELTÉRŐ.UHOZAM függvényA futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
KAMATÉRZ.PER függvényKiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.
RÉSZLET függvényA törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
PRÉSZLET függvényHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.
ÁR függvényEgy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
ÁR.LESZÁM függvényEgy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
ÁR.LEJÁRAT függvényEgy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
MÉ függvényBefektetés jelenlegi értékét számítja ki.
RÁTA függvényEgy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.
KAPOTT függvényA lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.
MR függvényEgy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.
LCSA függvényTárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
ÉSZÖ függvényTárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
KJEGY.EGYENÉRT függvényKincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.
KJEGY.ÁR függvényEgy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.
KJEGY.HOZAM függvényKincstárjegy hozamát adja eredményül.
ÉCSRI függvényTárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.
XBMR függvényÜtemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNJÉ függvényÜtemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
HOZAM függvényPeriodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
HOZAM.LESZÁM függvényLeszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
HOZAM.LEJÁRAT függvényLejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

 

Forrás: Microsoft.com