Statisztikai excel függvények

Statisztikai excel függvények

A Statisztikai excel függvények teljes listája:


FüggvényLeírás
ÁTL.ELTÉRÉS függvényAz adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
ÁTLAG függvényArgumentumai átlagát számítja ki.
ÁTLAGA függvényArgumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAGHA függvényA megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
ÁTLAGHATÖBB függvényA megadott feltételeknek eleget tevő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
BÉTA.ELOSZL függvényA béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BÉTA.INVERZ függvényAdott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BINOM.ELOSZL függvényA diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
BINOM.ELOSZL.TART függvényEgy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.
BINOM.INVERZ függvényAzt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvényA bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvényA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ függvényA bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvényA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
KHINÉGYZET.PRÓBA függvényFüggetlenségvizsgálatot hajt végre.
MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvényEgy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
MEGBÍZHATÓSÁG.T függvényEgy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.
KORREL függvényKét adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
DARAB függvényMegszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
DARAB2 függvényMegszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARABÜRES függvényEgy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABTELI függvényEgy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
DARABHATÖBB függvényEgy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.
KOVARIANCIA.S függvényA kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
KOVARIANCIA.M függvényA statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.
SQ függvényAz átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
EXP.ELOSZL függvényAz exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZL függvényAz F-eloszlás értékét számítja ki.
F.ELOSZLÁS.JOBB függvényAz F-eloszlás értékét számítja ki.
F.INVERZ függvényAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.INVERZ.JOBB függvényAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.PRÓB függvényAz F-próba értékét adja eredményül.
FISHER függvényFisher-transzformációt hajt végre.
INVERZ.FISHER függvényA Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
ELŐREJELZÉS függvényAz ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül. Megjegyzés: Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, de a függvény a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében továbbra is használható.
ELŐREJELZÉS.ESIM függvényEz a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül.
ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvényEz a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.
ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvényAzon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.
ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvényAz idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.
ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvényJövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.
GYAKORISÁG függvényA gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.
GAMMA függvényA gamma-függvény értékét adja eredményül.
GAMMA.ELOSZL függvényA gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GAMMA.INVERZ függvényA gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMALN függvényA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GAMMALN.PONTOS függvényA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GAUSS függvényA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.
MÉRTANI.KÖZÉP függvényArgumentumai mértani középértékét számítja ki.
NÖV függvényExponenciális regresszió alapján ad becslést.
HARM.KÖZÉP függvényArgumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
HIPGEOM.ELOSZLÁS függvényA hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
METSZ függvényA regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
CSÚCSOSSÁG függvényEgy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
NAGY függvényEgy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
LIN.ILL függvényA legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LOG.ILL függvényAz adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
LOGNORM.ELOSZLÁS függvényA lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
LOGNORM.INVERZ függvényA lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
MAX függvényAz argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX2 függvényAz argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MAXHA függvényA megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.
MEDIÁN függvényAdott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN függvényAz argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.
MINA függvényAz argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MINHA függvényA megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.
MÓDUSZ.TÖBB függvényEgy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.
MÓDUSZ.EGY függvényEgy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
NEGBINOM.ELOSZLÁS függvényA negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.ELOSZLÁS függvényA normális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.INVERZ függvényA normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORM.S.ELOSZLÁS függvényA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
NORM.S.INVERZ függvényA standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
PEARSON függvényA Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
PERCENTILIS.KIZÁR függvényEgy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.
PERCENTILIS.TARTALMAZ függvényEgy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvényÉrték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvényEgy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
VARIÁCIÓK függvényAdott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
VARIÁCIÓK.ISM függvényAz összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.
FI függvényA standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.
POISSON.ELOSZLÁS függvényA Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
VALÓSZÍNŰSÉG függvényAnnak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
KVARTILIS.KIZÁR függvényAz adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).
KVARTILIS.TARTALMAZ függvényEgy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
RANG.ÁTL függvényKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RANG.EGY függvényKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RNÉGYZET függvényKiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
FERDESÉG függvényEgy eloszlás ferdeségét határozza meg.
FERDESÉG.P függvényEgy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.
MEREDEKSÉG függvényEgy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
KICSI függvényEgy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
NORMALIZÁLÁS függvényNormalizált értéket ad eredményül.
SZÓR.S függvényEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓR.M függvényEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.
SZÓRÁSA függvényEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓRÁSPA függvényEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
STHIBAYX függvényEgy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
T.ELOSZL függvényA Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.ELOSZLÁS.2SZ függvényA Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.ELOSZLÁS.JOBB függvényA Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
T.INVERZ függvényA Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.
T.INVERZ.2SZ függvényA Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
T.PRÓB függvényA Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
TREND függvényLineáris trend értékeit számítja ki.
RÉSZÁTLAG függvényEgy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.
VAR.S függvényEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VAR.M függvényMinta alapján becslést ad a varianciára.
VARA függvényMinta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARPA függvényEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
WEIBULL.ELOSZLÁS függvényA Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
Z.PRÓB függvényAz egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Forrás: Microsoft.com

Még szintén érdekelhet...