Tervezési excel függvények

Estimated read time 1 min read

A Tervezési excel függvények teljes listája:


FüggvényLeírás
BESSELI függvényAz In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELJ függvényA Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELK függvényA Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELY függvényAz Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BIN.DEC függvényBináris számot decimálissá alakít át.
BIN.HEX függvényBináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN.OKT függvényBináris számot oktálissá alakít át.
BIT.ÉS függvényA két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.
BIT.BAL.ELTOL függvényAz eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.
BIT.VAGY függvényA két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.
BIT.JOBB.ELTOL függvényAz eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.
BIT.XVAGY függvényKét számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.
KOMPLEX függvényValós és képzetes részből komplex számot képez.
KONVERTÁLÁS függvényMértékegységeket vált át.
DEC.BIN függvényDecimális számot binárissá alakít át.
DEC.HEX függvényDecimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC.OKT függvényDecimális számot oktálissá alakít át.
DELTA függvényAzt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
HIBAF függvényA hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAF.PONTOS függvényA hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAF.KOMPLEMENTER függvényA kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvényAz x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvényAzt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
HEX.BIN függvényHexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX.DEC függvényHexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX.OKT függvényHexadecimális számot oktálissá alakít át.
KÉPZ.ABSZ függvényKomplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
KÉPZETES függvényKomplex szám képzetes részét adja eredményül.
KÉPZ.ARGUMENT függvényA komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
KÉPZ.KONJUGÁLT függvényKomplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
KÉPZ.COS függvényKomplex szám koszinuszát adja eredményül.
KÉPZ.COSH függvényKomplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.COT függvényKomplex szám kotangensét adja eredményül.
KÉPZ.CSC függvényKomplex szám koszekánsát adja eredményül.
KÉPZ.CSCH függvényKomplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.HÁNYAD függvényKét komplex szám hányadosát adja eredményül.
KÉPZ.EXP függvényAz e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.
KÉPZ.LN függvényKomplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.LOG10 függvényKomplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.LOG2 függvényKomplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
KÉPZ.HATV függvényKomplex szám hatványát adja eredményül.
KÉPZ.SZORZAT függvény2–255 komplex szám szorzatát adja eredményül.
KÉPZ.VALÓS függvényKomplex szám valós részét adja eredményül.
KÉPZ.SEC függvényKomplex szám szekánsát adja eredményül.
KÉPZ.SECH függvényKomplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.SIN függvényKomplex szám szinuszát adja eredményül.
KÉPZ.SINH függvényKomplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.
KÉPZ.GYÖK függvényKomplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
KÉPZ.KÜL függvényKét komplex szám különbségét adja eredményül.
KÉPZ.ÖSSZEG függvényKomplex számok összegét adja eredményül.
KÉPZ.TAN függvényKomplex szám tangensét adja eredményül.
OKT.BIN függvényOktális számot binárissá alakít át.
OKT.DEC függvényOktális számot decimálissá alakít át.
OKT.HEX függvényOktális számot hexadecimálissá alakít át.

Forrás: Microsoft.com