Excel függvények Francia-Magyar listája

Estimated read time 1 min read

Valószínűleg az alábbi Excel függvények Francia-Magyar táblázat nagyon hasznos lesz számodra

Többen éveket töltöttünk például a magyar nyelvű excel fogások, függvények megtanulásával, a használatának elsajátításával. De valamilyen a megszokottól eltérő környezet miatt ez parttalanná válik. Pl ha a munkahelyeden francia excellel kell dolgoznod, de magyarul ismered jobban, és fordítva.

Ezért összeszedtük az elérhető összes excel függvény francia-magyar verzióját, hogy megkönnyítsük a dolgod, ha a fentiekhez hasonló okok miatt hátrányt szenvedsz.

Excel függvények Francia-Magyar:

FRANCIAMAGYAR
BDMOYENNEAB.ÁTLAG
BDNBAB.DARAB
BDNBVALAB.DARAB2
BDMAXAB.MAX
BDLIREAB.MEZŐ
BDMINAB.MIN
BDECARTYPEAB.SZÓRÁS
BDECARTYPEPAB.SZÓRÁS2
BDPRODUITAB.SZORZAT
BDSOMMEAB.SZUM
BDVARAB.VAR
BDVARPAB.VAR2
ABSABS
ACOSHACOSH
BASEALAP
PRIX.TITREÁR
PRIX.TITRE.ECHEANCEÁR.LEJÁRAT
VALEUR.ENCAISSEMENTÁR.LESZÁM
CHIFFRE.ARABEARAB
ACOSARCCOS
ACOTARCCOT
ACOTHARCCOTH
ATANARCTAN
ATAN2ARCTAN2
ASINARCSIN
ASCASC
ASINHASINH
ATANHATANH
ECART.MOYENÁTL.ELTÉRÉS
MOYENNEÁTLAG
AVERAGEAÁTLAGA
MOYENNE.SIÁTLAGHA
MOYENNE.SI.ENSÁTLAGHATÖBB
EXACTAZONOS
BAHTTEXTBAHTSZÖVEG
GAUCHE, GAUCHEBBAL és BAL2
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
LOI.BETA.NBÉTA.ELOSZL
LOI.BETABÉTA.ELOSZLÁS
BETA.INVERSE.NBÉTA.INVERZ
BINDECBIN.DEC
BINHEXBIN.HEX
BINOCTBIN.OKT
LOI.BINOMIALE.NBINOM.ELOSZL
BINOM.DIST.RANGEBINOM.ELOSZL.TART
LOI.BINOMIALEBINOM.ELOSZLÁS
LOI.BINOMIALE.INVERSEBINOM.INVERZ
BITLSHIFTBIT.BAL.ELTOL
BITETBIT.ÉS
BITDECALDBIT.JOBB.ELTOL
BITOUBIT.VAGY
BITOUEXCLUSIFBIT.XVAGY
TRIBMR
CELLULECELLA
ADRESSECÍM
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
REMPLACER, REMPLACERBCSERE és CSERE2
TRONQUECSONK
KURTOSISCSÚCSOSSÁG
NBDARAB
NBVALDARAB2
NB.SI.ENSDARABHATÖBB
NB.SIDARABTELI
NB.VIDEDARABÜRES
DATEDÁTUM
DATEVALDÁTUMÉRTÉK
DECBINDEC.BIN
DECHEXDEC.HEX
DECOCTDEC.OKT
DELTADELTA
VDBÉCSRI
SIGNEELŐJEL
PREVISIONELŐREJELZÉS
DATE.COUPON.SUIVELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM
PRIX.PCOUPON.IRREGELTÉRŐ.EÁR
REND.PCOUPON.IRREGELTÉRŐ.EHOZAM
PRIX.DCOUPON.IRREGELTÉRŐ.UÁR
REND.DCOUPON.IRREGELTÉRŐ.UHOZAM
DECALERELTOLÁS
CNUMÉRTÉK
AMORLINCÉRTÉKCSÖKK
AMORDEGRCÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL
ETÉS
SYDÉSZÖ
EUROCONVERTEUROCONVERT
ANNEEÉV
LOI.EXPONENTIELLE.NEXP.ELOSZL
LOI.EXPONENTIELLEEXP.ELOSZLÁS
LOI.F.NF.ELOSZL
LOI.FF.ELOSZLÁS
LOI.F.DROITEF.ELOSZLÁS.JOBB
INVERSE.LOI.F.NF.INVERZ
INVERSE.LOI.F.DROITEF.INVERZ.JOBB
F.TESTF.PRÓB
TEST.FF.PRÓBA
FACTFAKT
FACTDOUBLEFAKTDUPLA
COEFFICIENT.ASYMETRIEFERDESÉG
SKEW.PFERDESÉG.P
PHIFI
FISHERFISHER
CTXTFIX
RECHERCHEVFKERES
DEGRESFOK
PHONETIQUEFONETIKUS
DEVISEFORINT
PRIX.DECFORINT.DEC
PRIX.FRACFORINT.TÖRT
GAMMAGAMMA
LOI.GAMMA.NGAMMA.ELOSZL
LOI.GAMMAGAMMA.ELOSZLÁS
LOI.GAMMA.INVERSE.NGAMMA.INVERZ
LNGAMMAGAMMALN
LNGAMMA.PRECISGAMMALN.PONTOS
GAUSSGAUSS
FREQUENCEGYAKORISÁG
RACINEGYÖK
RACINE.PIGYÖKPI
SIHA
SI.NON.DISPHAHIÁNYZIK
SIERREURHAHIBA
FAUXHAMIS
MOYENNE.HARMONIQUEHARM.KÖZÉP
PUISSANCEHATVÁNY
SUBSTITUEHELYETTE
JOURSEMHÉT.NAPJA
NO.SEMAINEHÉT.SZÁMA
HEXBINHEX.BIN
HEXDECHEX.DEC
HEXOCTHEX.OKT
NAHIÁNYZIK
ESTERRHIBA.E
TYPE.ERREURHIBA.TÍPUS
ERFHIBAF
ERFCHIBAF.KOMPLEMENTER
ERF.PRECISHIBAF.PONTOS
ERFC.PRECISHIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS
ESTERREURHIBÁS
LOI.HYPERGEOMETRIQUEHIPERGEOM.ELOSZLÁS
LIEN_HYPERTEXTEHIPERHIVATKOZÁS
LOI.HYPERGEOMETRIQUE.NHIPGEOM.ELOSZLÁS
FONCTION.APPELANTEHÍVÁS
ESTREFHIVATKOZÁS
EQUIVHOL.VAN
MOISHÓNAP
FIN.MOISHÓNAP.UTOLSÓ.NAP
NBCAR, LENBHOSSZ és HOSSZ2
RENDEMENT.TITREHOZAM
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCEHOZAM.LEJÁRAT
RENDEMENT.SIMPLEHOZAM.LESZÁM
TEMPSIDŐ
TEMPSVALIDŐÉRTÉK
INTERET.ACCIDŐSZAKI.KAMAT
VRAIIGAZ
COMPLEXE.COSHIMCOSH
COMPLEXE.CSCIMCSC
COMPLEXE.SECIMSEC
INDEXINDEX
INDIRECTINDIREKT
INFORMATIONSINFÓ
ENTINT
BETA.INVERSEINVERZ.BÉTA
INVERSE.LOI.FINVERZ.F
FISHER.INVERSEINVERZ.FISHER
LOI.GAMMA.INVERSEINVERZ.GAMMA
KHIDEUX.INVERSEINVERZ.KHI
LOI.LOGNORMALE.INVERSEINVERZ.LOG.ELOSZLÁS
INVERSEMATINVERZ.MÁTRIX
LOI.NORMALE.INVERSEINVERZ.NORM
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSEINVERZ.STNORM
LOI.STUDENT.INVERSEINVERZ.T
ISOWEEKNUMISO.HÉT.SZÁMA
ISO.PLAFONDISO.PLAFON
VCJBÉ
DROITE, DROITEBJOBB és JOBB2
MOIS.DECALERKALK.DÁTUM
SERIE.JOUR.OUVREKALK.MUNKANAP
SERIE.JOUR.OUVRE.INTLKALK.MUNKANAP.INTL
DUREEKAMATÉRZ
PDURATIONKAMATÉRZ.PER
TAUX.INTERETKAMATRÁTA
VALEUR.NOMINALEKAPOTT
CARKARAKTER
Fonction DBCSKBKK
DBKCS2
DDBKCSA
ISFORMULAKÉPLET
FORMULATEXTKÉPLETSZÖVEG
COMPLEXE.MODULEKÉPZ.ABSZ
COMPLEXE.ARGUMENTKÉPZ.ARGUMENT
COMPLEXE.COSKÉPZ.COS
IMCOTKÉPZ.COT
COMPLEXE.CSCHKÉPZ.CSCH
COMPLEXE.EXPKÉPZ.EXP
COMPLEXE.RACINEKÉPZ.GYÖK
COMPLEXE.DIVKÉPZ.HÁNYAD
COMPLEXE.PUISSANCEKÉPZ.HATV
COMPLEXE.CONJUGUEKÉPZ.KONJUGÁLT
COMPLEXE.DIFFERENCEKÉPZ.KÜL
COMPLEXE.LNKÉPZ.LN
COMPLEXE.LOG10KÉPZ.LOG10
COMPLEXE.LOG2KÉPZ.LOG2
COMPLEXE.SOMMEKÉPZ.ÖSSZEG
COMPLEXE.SECHKÉPZ.SECH
COMPLEXE.SINKÉPZ.SIN
COMPLEXE.SINHKÉPZ.SINH
COMPLEXE.PRODUITKÉPZ.SZORZAT
IMTANKÉPZ.TAN
COMPLEXE.REELKÉPZ.VALÓS
COMPLEXE.IMAGINAIREKÉPZETES
ARRONDI.SUPKEREK.FEL
ARRONDI.INFKEREK.LE
ARRONDIKEREKÍTÉS
RECHERCHEKERES
LOI.KHIDEUXKHI.ELOSZLÁS
TEST.KHIDEUXKHI.PRÓBA
LOI.KHIDEUXKHINÉGYZET.ELOSZLÁS
LOI.KHIDEUX.DROITEKHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB
LOI.KHIDEUX.INVERSEKHINÉGYZET.INVERZ
LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITEKHINÉGYZET.INVERZ.JOBB
CHISQ.TESTKHINÉGYZET.PRÓBA
PETITE.VALEURKICSI
SUPPRESPACEKIMETSZ
LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUEKIMUTATÁSADATOT.VESZ
MINUSCULEKISBETŰ
EXPKITEVŐ
VC.PAIEMENTSKJÉ
PRIX.BON.TRESORKJEGY.ÁR
TAUX.ESCOMPTE.RKJEGY.EGYENÉRT
RENDEMENT.BON.TRESORKJEGY.HOZAM
VALEURCUBEKOCKA.ÉRTÉK
MEMBREKPICUBEKOCKA.FŐTELJMUT
JEUCUBEKOCKA.HALM
NBJEUCUBEKOCKA.HALM.DB
RANGMEMBRECUBEKOCKA.HALM.ELEM
MEMBRECUBEKOCKA.TAG
PROPRIETEMEMBRECUBEKOCKA.TAG.TUL
CODEKÓD
COMBINKOMBINÁCIÓK
COMBINAKOMBINÁCIÓK.ISM
COMPLEXEKOMPLEX
CONVERTKONVERTÁLÁS
COEFFICIENT.CORRELATIONKORREL
COVARIANCEKOVAR
COVARIANCE.STANDARDKOVARIANCIA.M
COVARIANCE.PEARSONKOVARIANCIA.S
STXT, MIDBKÖZÉP és KÖZÉP2
CRITERE.LOI.BINOMIALEKRITBINOM
REGISTRE.NUMEROKÜLSŐ.AZONOSÍTÓ
SUP.SEUILKÜSZÖBNÉL.NAGYOBB
QUARTILEKVARTILIS
QUARTILE.EXCLUREKVARTILIS.KIZÁR
QUARTILE.INCLUREKVARTILIS.TARTALMAZ
QUOTIENTKVÓCIENS
FEUILLELAP
SHEETSLAPOK
AMORLINLCSA
INTERET.ACC.MATLEJÁRATI.KAMAT
TAUX.ESCOMPTELESZÁM
DROITEREGLIN.ILL
PGCDLKO
PPCMLKT
LNLN
LOGLOG
LOI.LOGNORMALELOG.ELOSZLÁS
LOGREGLOG.ILL
LOG10LOG10
ESTLOGIQUELOGIKAI
LOI.LOGNORMALE.NLOGNORM.ELOSZLÁS
LOI.LOGNORMALE.INVERSE.NLOGNORM.INVERZ
ISPMTLRÉSZLETKAMAT
AUJOURDHUIMA
MODMARADÉK
MAXMAX
MAXAMAX2
DETERMATMDETERM
VA
MEDIANEMEDIÁN
INTERVALLE.CONFIANCEMEGBÍZHATÓSÁG
INTERVALLE.CONFIANCE.NORMALMEGBÍZHATÓSÁG.NORM
INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENTMEGBÍZHATÓSÁG.T
TRIMMEGTÉRÜLÉS
PENTEMEREDEKSÉG
MOYENNE.GEOMETRIQUEMÉRTANI.KÖZÉP
ORDONNEE.ORIGINEMETSZ
MINMIN
MINAMIN2
DUREE.MODIFIEEMKAMATÉRZ
MATRICE.UNITAIREMMÁTRIX
MODEMÓDUSZ
MODE.SIMPLEMÓDUSZ.EGY
MODE.MULTIPLEMÓDUSZ.TÖBB
MAINTENANTMOST
SECONDEMPERC
TAUX.INT.EQUIVMR
PRODUITMATMSZORZAT
GRANDE.VALEURNAGY
MAJUSCULENAGYBETŰS
JOURNAP
JOURS360NAP360
JOURSNAPOK
LOI.BINOMIALE.NEGNEGBINOM.ELOSZL
LOI.BINOMIALE.NEG.NNEGBINOM.ELOSZLÁS
SOMME.CARRESNÉGYZETÖSSZEG
NONNEM
ESTNONTEXTENEM.SZÖVEG
TAUX.NOMINALNÉVLEGES
ESTNANINCS
VANNMÉ
LOI.NORMALENORM.ELOSZL
LOI.NORMALE.NNORM.ELOSZLÁS
LOI.NORMALE.INVERSE.NNORM.INVERZ
LOI.NORMALE.STANDARD.NNORM.S.ELOSZLÁS
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.NNORM.S.INVERZ
CENTREE.REDUITENORMALIZÁLÁS
CROISSANCENÖV
OCTBINOKT.BIN
OCTDECOKT.DEC
OCTHEXOKT.HEX
HEUREÓRA
COLONNEOSZLOP
COLONNESOSZLOPOK
NB.JOURS.OUVRESÖSSZ.MUNKANAP
NB.JOURS.OUVRES.INTLÖSSZ.MUNKANAP.INTL
CONCATENERÖSSZEFŰZ
CUMUL.INTERÖSSZES.KAMAT
CUMUL.PRINCPERÖSSZES.TŐKERÉSZ
AGREGATÖSSZESÍT
PLANCHERPADLÓ
PLANCHER.MATHPADLÓ.MAT
PLANCHER.PRECISPADLÓ.PONTOS
IMPAIRPÁRATLAN
EST.IMPAIRPÁRATLANE
PAIRPÁROS
EST.PAIRPÁROSE
PEARSONPEARSON
NPMPER.SZÁM
MINUTEPERCEK
CENTILEPERCENTILIS
CENTILE.EXCLUREPERCENTILIS.KIZÁR
CENTILE.INCLUREPERCENTILIS.TARTALMAZ
PIPI
PLAFONDPLAFON
PLAFOND.MATHPLAFON.MAT
PLAFOND.PRECISPLAFON.PONTOS
LOI.POISSONPOISSON
LOI.POISSON.NPOISSON.ELOSZLÁS
PRINCPERPRÉSZLET
RADIANSRADIÁN
MOYENNE.RANGRANG.ÁTL
EQUATION.RANGRANG.EGY
TAUXRÁTA
MOYENNE.REDUITERÉSZÁTLAG
VPMRÉSZLET
SOUS.TOTALRÉSZÖSSZEG
COEFFICIENT.DETERMINATIONRNÉGYZET
ROMAINRÓMAI
INTPERRRÉSZLET
NS
SECSEC
SECHSECH
SINSIN
SINHSINH
REPTSOKSZOR
LIGNESOR
LIGNESSOROK
SOMME.SERIESSORÖSSZEG
RANGSORSZÁM
SOMME.CARRES.ECARTSSQ
SQL.REQUESTSQL.REQUEST
ERREUR.TYPE.XYSTHIBAYX
LOI.NORMALE.STANDARDSTNORMELOSZL
ESTNUMSZÁM
NUMBERVALUESZÁMÉRTÉK
RANG.POURCENTAGESZÁZALÉKRANG
RANG.POURCENTAGE.EXCLURESZÁZALÉKRANG.KIZÁR
RANG.POURCENTAGE.INCLURESZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ
NB.JOURS.COUPONSSZELVÉNYIDŐ
NB.JOURS.COUPON.PRECSZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL
NB.JOURS.COUPON.SUIVSZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL
NB.COUPONSSZELVÉNYSZÁM
ECARTYPE.STANDARDSZÓR.M
ECARTYPE.PEARSONSZÓR.S
ECARTYPESZÓRÁS
STDEVASZÓRÁSA
ECARTYPEPSZÓRÁSP
STDEVPASZÓRÁSPA
MULTINOMIALESZORHÁNYFAKT
PRODUITSZORZAT
SOMMEPRODSZORZATÖSSZEG
TEXTESZÖVEG
ESTTEXTESZÖVEG.E
CHERCHE, CHERCHERBSZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2
TROUVE, TROUVERBSZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2
SOMMESZUM
SOMME.SISZUMHA
SOMME.SI.ENSSZUMHATÖBB
SOMME.X2MY2SZUMX2BŐLY2
SOMME.X2PY2SZUMX2MEGY2
SOMME.XMY2SZUMXBŐLY2
TT
LOI.STUDENT.NT.ELOSZL
LOI.STUDENTT.ELOSZLÁS
LOI.STUDENT.BILATERALET.ELOSZLÁS.2SZ
LOI.STUDENT.DROITET.ELOSZLÁS.JOBB
LOI.STUDENT.INVERSE.NT.INVERZ
LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALET.INVERZ.2SZ
T.TESTT.PRÓB
TEST.STUDENTT.PRÓBA
TANTAN
TANHTANH
TAUX.EFFECTIFTÉNYLEGES
ZONESTERÜLET
TYPETÍPUS
EPURAGETISZTÍT
DECIMALTIZEDES
NOMPROPRETNÉV
ARRONDI.AU.MULTIPLETÖBBSZ.KEREKÍT
FRACTION.ANNEETÖRTÉV
TRANSPOSETRANSZPONÁLÁS
TENDANCETREND
UNICODEUNICODE
UNICARUNIKARAKTER
ENCODEURLURL.KÓDOL
DATE.COUPON.PRECUTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM
ESTVIDEÜRES
OUVAGY
CHOISIRVÁLASZT
PROBABILITEVALÓSZÍNŰSÉG
VARVAR
VAR.SVAR.M
VAR.PVAR.S
VARAVARA
PERMUTATIONVARIÁCIÓK
PERMUTATIONAVARIÁCIÓK.ISM
VARPVARP
VARPAVARPA
ALEAVÉL
ALEA.ENTRE.BORNESVÉLETLEN.KÖZÖTT
RTDVIA
RECHERCHEHVKERES
SERVICEWEBWEBSZOLGÁLTATÁS
LOI.WEIBULLWEIBULL
LOI.WEIBULL.NWEIBULL.ELOSZLÁS
TRI.PAIEMENTSXBMR
FILTRE.XMLXMLSZŰRÉS
VAN.PAIEMENTSXNJÉ
OUXXVAGY
Z.TESTZ.PRÓB
TEST.ZZ.PRÓBA

 

Más is érdekelne Excel témakörben? Kattints az alábbi linkre és nézd meg a kapcsolódó cikkeket…

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

EXCEL TIPPEK, CIKKEK >>

Társoldalunk a PCtools.hu >>